-    Podna izolacija terilex / na udarni zvuk
-    Zidna izolacija terilex / na udarni zvuk i apsorpciju zvuka